beats by dre cheap

Bosanski ili ne?

Svi znamo da su pojedini gradovi u RS-u dobili nova imena. Tako je npr. Bosanski Brod postao Srpski Brod, a zatim samo Brod, Bosanska Kostajnica je bila preimenovana u Srpska Kostajnica, a sada je samo Kostajnica, Bosanski Novi je Novi Grad itd.

Srbi navode argument da su oni skinuli prefiks "Srpski" pa nek se i bošnjaci odreknu prefiksa "Bosanski".

Koliko je važno vraćanje starih naziva gradovima. Jesu li im Srbi trebali mijenjati imena u "xxx Srpski", pa opet brisati prefiks? Bošnjaci su zavalili da se vrate predratna imena.

Da li Srbi, brisanjem prefiksa "Srpski", pokušavaju prodati "m... za bubrege" i tako stvar dovode u istu ravan?

S onu stranu rijeke
http://rijeka.blogger.ba
07/05/2009 12:59